6 I 2021

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Objawienia Pańskiego

 1. Dzisiaj 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Na wszystkich Mszach świętych poświecenie kredy i kadzidła. Dzieci przychodzą w koronach na głowie i po Mszy św. będą rozdawać kredę i kadzidło a zebrane ofiary przekażemy dla dzieci w krajach misyjnych.
 2. Uczestnicząc we Mszy św. zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały Nowy Rok. Oznaczmy drzwi literami: C + M + B (skrót od łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat (Chryste błogosław to mieszkanie) lub, według innej tradycji: K + M + B – pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, i dopisujemy obecny rok  2021. Taca przeznaczona jest na Działalność Misyjną Kościoła.
 3. Jutro I Czwartek miesiąca, spotkanie Przyjaciół Paradyża na modlitwie różańcowej o godz. 1730 i zakończymy Mszą św. o godz. 1800
 4. Dzieci klas II po Mszy św. zapraszamy do kaplicy, dzieci klas III prosimy o pozostanie w kościele.
 5. Rozpoczęliśmy kolędę. W tym roku zapraszamy rodziny z wyznaczonych ulic na wieczorną Mszę św. o godz. 1800, którą będziemy sprawować w intencji tych rodzin. Pół godziny przed Mszą św. możliwość spowiedzi, prosimy aby wszyscy domownicy, którzy mogą otrzymać rozgrzeszenie przyjęli Komunię św. Osoby żyjące w związkach nie sakramentalnych proszę o duchową adorację Komunii św.  Po Mszy św. błogosławieństwo Rodzin i przekazanie każdej rodzinie obrazu św. Józefa z Dzieciątkiem  z okazji kolędy i ogłoszonego przez papieża Franciszka ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA.
 6. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach i umieszczony na stronie internetowej parafii. Spotkania kolędowe będą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Ofiary składane w czasie kolędy są przeznaczone na utrzymanie naszego kościoła. Bóg Zapłać.   
 7. Dziękujemy 8 osobom z ul. Wojska Polskiego blok nr. 58C; 58D za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty. Msza św. w intencji tych osób będzie sprawowana 18 I o godz. 700.
 8. W sobotę  na godz. 9.00 do sprzątania kościoła proszę wiernych z ul. Wołodyjowskiego, Stasia i Nel, Zagłoby, Kmicica, Połanieckich, Jagienki, Juranda, Kraszewskiego, Skrzetuskiego.
 9. Dziękujemy za ofiary tacę i za przelew na konto parafii. Bóg Zapłać. Numer konta bankowego parafii: 58 9673 0007 0000 0300 4864 0001
 10. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej: Tygodnika NIEDZIELA, GOŚĆ NIEDZIELNY, Miłujcie się.
 11. Bp. Diecezjalny udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. na żywo z naszego kościoła. Są zainstalowane 2 kamery: linki na stronie. https://swiety-jozef.pl/  

Pozdrawiamy wszystkich chorych, przebywających w izolacji i na kwarantannie, pamiętamy o Was w modlitwie, życząc szybkiego powrotu do zdrowia.

 

Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożego  błogosławieństwa w Nowym 2021 Roku.

 

 

Przypominamy i prosimy.

 

1.      W chodząc do kościoła koniecznie dezynfekujemy ręce, musimy mieć zakryte usta i nos.
2.      W ławkach gdzie jest wyłożona karta REZERWACJA nie siadamy.
3.      Przy wszystkich wejściach do kościoła od są ustawiane bezdotykowe kropielnice z wodą święconą, powracamy do tego egzorcyzmu - żegnania się wodą święconą.
4.      Po spowiedzi, spowiadający się odkaża folię na kratkach konfesjonału spryskiwaczem znajdującym się przy konfesjonale.
5.      Osoby chcące przyjąć Komunię św. na rękę ustawiają się w nawie głównej, na prawą dłoń kładą dłoń lewą na którą ksiądz kładzie Komunię świętą, dłonią z  pod spodu w obecności kapłana wkładamy Komunię św. do ust, sprawdzamy czy                   na dłoni na którą ksiądz złożył Komunię św. nie zostały partykuły /okruchy/ , jeżeli zostały to trzeba Je spożyć.

6.      Komunia św. przyjmowana do ust, jest udzielana przy balaskach i w kaplicy
7.      Zapraszamy na modlitwę o ustanie pandemii codziennie: Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500 w kaplicy a o godz. 1730 do wspólnej modlitwy różańcowej.
8.      W kaplicy naszego kościoła trwa całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w niedzielę od godz. 1500 a w dni powszednie po Mszy św. porannej do Mszy św. wieczornej.
9.      Kancelaria czynna: w poniedziałek i w sobotę od godz. 1700 od godz. 1800