I KOMUNIA ŚW. DZIECI

najnowsze informacje z dnia 30.04.2020


Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są nadal odwołane.

Za zgodą proboszcza i na wyraźną, umotywowaną dobrem duchowym dziecka prośbę rodziców oraz
przy ich udziale możliwe jest indywidualne przygotowanie i udzielanie dziecku sakramentu
pokuty i pojednania oraz I Komunii św.

Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu.

W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line.

Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc i może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny.

Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Nauki Katolickiej informacje o ilości dzieci przystępujących w
tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania.

Indywidualny program formacji powinien być opracowany przez proboszcza i katechetę dziecka musi zawierać treści
programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji.

Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci.

Powrót do grupowego sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

ZAPRASZAM ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 11:00, W NIEDZIELE 3 MAJA - SPOTKANIE BEZPOŚREDNIO PO MSZY ŚW.

Ks. Krzysztof Kocz Proboszcz