Logo KSM

"MIŁOŚĆ JEST CIERPLIWA, NIE PAMIĘTA ZŁEGO" (św. Paweł)

 

21 stycznia 2011 w salce KSM-u przy ulicy Matejki 10 młodzież urządziła modlitewne czuwanie i adorację, której przewodziły członkinie KSM - Weronika i Julita. Jej tematem była m.in. miłość do drugiego człowieka, przejawiająca się w pomocy bliźnim. Modliliśmy się także o wiarę i nadzieję, polecając się Jezusowi.

 

 

Po raz pierwszy od chwili reaktywacji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizowało takie czuwanie. Głównym celem piątkowej modlitwy był Chrystus, jako źródło wiary, nadziei, a przede wszystkim miłości. W rozważaniu tej miłości, jaką obdarzył nas Odkupiciel i jaką mamy nieść światu, zgodnie z Jego przykazaniem, pomogła nam jej interpretacja, dokonana przez św. Pawła Apostoła: "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (...) nie unosi się gniewem, nie pamięta złego" (1 Kor 13, 4-5).

 

Po adoracji zorganizowaliśmy "wieczorek poznawczy" - każdy uczestnik spotkania miał za zadanie wymienić po jednej zalecie innych uczestników.