Orędzie Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r.

(11 lutego 2016 r.)

 Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

 

Drodzy bracia i siostry,

XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują.

Ponieważ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świętej pragnęrozważyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki. Wybrany temat – „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.Uroczysta Msza św. 11 lutego 2016 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będzie celebrowana właśnie w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W Nazarecie również, zgodnie z przekazem ewangelisty Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (4, 18-19). 

Czytaj więcej...

 

Komunikat dotyczący obchodów Dnia Życia Konsekrowanego

2 lutego 2016 r.

Tegoroczne obchody Dnia Życia Konsekrowanego (święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego) łączą się z zakończeniem Roku Życia Konsekrowanego.

2 lutego Msze św. pod przewodnictwem księży biskupów z udziałem osób konsekrowanych zostaną odprawione w następujących miejscach:

 • bp Tadeusz Lityński kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (oo. franciszkanie) w Zielonej Górze, godz. 18.00. O godz. 17.00 spotkanie osób konsekrowanych z Księdzem Biskupem w sali parafialnej, po Mszy św. – posiłek.

 • bp Stefan Regmunt – kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. (oo. kapucyni), godz. 18.00. O godz. 17.00 spotkanie osób konsekrowanych z Księdzem Biskupem w sali parafialnej, po Mszy św. – posiłek.

Do udziału w uroczystościach zaproszone są siostry zakonne, zakonnicy, a także osoby służące Panu Bogu w instytutach świeckich oraz w indywidualnych formach życia konsekrowanego.

 

Plan peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM w diecezji

zielonogórsko-gorzowskiej

21 lutego – 5 marca 2016 r.

 

Niedziela, 21 lutego:

Gorzów Wlkp.

 • Bulwar nad Wartą

  • 15.30 – Oczekiwanie na przybycie Krzyża i Ikony

  • 16.00 – Powitanie Krzyża i Ikony

 • Katedra

  • 16.30 – Początek Drogi Krzyżowej ulicami miasta

 • Kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

  • 17.45 – Przygotowanie do Mszy św.

  • 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego

  • 19.15 – Czuwanie modlitewne

Czytaj więcej...

 

WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

 List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

 

50 lat temu - w dniu 28 października 1965 roku - Sobór Watykański II ogłosił deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Badając znaki czasu, ojcowie Soboru wyraźnie dostrzegli konieczność dialogu międzyreligijnego na rzecz jedności rodzaju ludzkiego, pokoju i współpracy między narodami. Zanim zaczęto powszechnie używać pojęcia „globalizacja”, Sobór już ukazywał wagę pierwiastka duchowego, obecnego we wszystkich religiach, uznając go za konieczny fundament jedności wspólnoty ludzkiej na obszarze całej naszej planety. Opowiedzenie się za dialogiem międzyreligijnym stało się profetycznym głosem Kościoła u progu epoki globalizacji.

Czytaj więcej...

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY - 17.01.2016 r.

 


„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

Drodzy Bracia i Siostry!

W bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia przypomniałem, że „są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca” (Misericordiae Vultus, 3). Miłość Boga pragnie dotrzeć do wszystkich i do każdego człowieka, przekształcając tych, którzy przyjmują uścisk Ojca w tak wielu gościnnych ramionach, otwierających się i obejmujących ich, by każdy wiedział, że jest kochany jak dziecko i poczuł się „u siebie” w jednej rodzinie ludzkiej. W ten sposób Bóg otacza swą ojcowską troską wszystkich ludzi, jak to czyni pasterz ze swoją owczarnią, ale przede wszystkim jest wrażliwy na potrzeby owcy zranionej, zmęczonej lub chorej. Jezus Chrystus mówił nam tak o Ojcu, chcąc ukazać, że On pochyla się nad każdym człowiekiem nękanym przez nędzę fizyczną lub moralną, a im bardziej pogarsza się jego sytuacja, tym bardziej ujawnia się skuteczność Bożego miłosierdzia.

Czytaj więcej...