1 maja br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące repatriacji. Ułatwią one powrót do Ojczyzny naszym rodakom zamieszkałym obecnie za granicą, zwłaszcza na terenach byłego ZSRR. Polski rząd zapewnia konieczną pomoc materialną na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów oraz odpowiednie środki na remont i wyposażenie. Prosi jednocześnie o pomoc w poszukiwaniu wolnych lokali, w których mogliby zamieszkać powracający do kraju, o wskazywanie wolnych miejsc pracy, a także o pomoc w ułatwieniu integracji repatriantów poprzez otwieranie lokalnych społeczności na ich potrzeby. Wszelkie konstruktywne propozycje można zgłaszać do Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (tel. 22 515 22 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

W dniach 09-11 czerwca 2017 w Głogowie odbędą się kolejne REKOLEKCJE DLA PAR NIESAKRAMENTALNYCH w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw, niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na szukanie komentarza duchowego dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Rekolekcje rozpoczną się w domu „Uzdrowienia chorych” w Głogowie przy pl. kolegiackim 10, o godz. 18.00 , zakończą się w niedziele obiadem w południe. Koszt pobytu w domu od osoby 150 zł . Zapewne właściwa zachęta ze strony duszpasterzy może przyczynić się do wzięcia udziału tych małżeństw w rekolekcjach. Pełna informacja o programie na stronie: www.kolegiata.com.pl 

Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają :  

Ks. Rafał Zendran - Pl. Kolegiacki 10, 67-200 Głogów tel. (76) 834 07 10 , tel 722 322 122

Ks. Rafał Zendran

Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Nieskaramentalnych. 

 

 

 PROGRAM REKOLEKCJI 

Piątek – 09 czerwca

 

18.00 – Przyjazd, zakwaterowanie

 19.00 – Kolacja

20.00 - Konferencja I + Adoracja Najśw. Sakramentu (kaplica)

 

Sobota –10 czerwca

 

8.00 – Jutrznia (aula ) brewiarze

8.30 – Śniadanie

9.30 – Konferencja II (kaplica)

11.30 – Eucharystia (kaplica)

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia. + Konferencja III (aula)

16.30 – Spotkanie w grupach ( grupy dzielenia) (rozpoczęcie w auli)

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica)

20.30 – Wspólne Spotkanie przy stole (sala na dole )

 

Niedziela – 11 czerwca

 

8.00 – Jutrznia (aula)

8.30 – Śniadanie

9.00 – Konferencja IV (aula)

10.45 – Eucharystia (Kaplica )

12.00 – Obiad

 

 
W najbliższy wtorek udam się do Asyżu na spotkanie modlitewne w intencji pokoju, w trzydzieści lat od tego historycznego, zwołanego przez św. Jana Pawła II. Wzywam parafie, stowarzyszenia kościelne i poszczególnych wiernych całego świata do przeżycia tego dnia jako Dnia Modlitwy o Pokój.
 
Dzisiaj, jak nigdy w dziejach, potrzebujemy pokoju w tej wojnie, która toczy się wszędzie na świecie. Módlmy się o pokój! Idąc za przykładem świętego Franciszka - człowieka braterstwa i łagodności - wszyscy jesteśmy wezwani do zaproponowania światu mocnego świadectwa naszego wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju i pojednania między narodami.
 
A zatem we wtorek wszyscy złączmy się w modlitwie: niech każdy wybierze czas, jaki może, aby modlić się o pokój. Cały zjednoczony świat.
 
We wtorek 20 września - Zapraszamy do modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, Różańcem i na Msze św. o godz. 18.00 

 

Drodzy Diecezjanie, Kochani Młodzi, 

Przed nami nadzwyczajne wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Nasz kraj będzie gospodarzem spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodymi ludźmi z całego świata.

W drodze do Krakowa wielu pielgrzymów zatrzyma się także w naszej diecezji. Chcemy przyjąć każdego z polską gościnnością w naszych miastach, wsiach, parafiach i rodzinach, a tuż przed wyjazdem do Krakowa spotkać się razem w Świebodzinie, diecezjalnej stolicy Bożego Miłosierdzia. Dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Lubuskiego Uwielbienia, które odbędzie się 23 lipca br. pod świebodzińską figurą Chrystusa Króla. Rozpoczęcie o godz. 16.00. 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski  

 

 

Komunikat Biskupa Diecezjalnego
Tadeusza Lityńskiego

Drodzy Diecezjanie,

od pewnego czasu Policja Lubuska z niepokojem obserwuje wzrost liczby przestępstw wobec osób starszych. Powołując się na Komunikat Komendanta Wojewódzkiego Policji z Gorzowa Wielkopolskiego – Jarosława Janiaka, zwracam się do wszystkich Diecezjan z prośbą o szczególną uwagę dotyczącą przestępstw wyłudzeń. Są to najczęściej oszustwa metodą “na wnuczka”, “na policjanta”, “na pracownika urzędu” czy “na pracownika Opieki Społecznej”. Pozbawieni skrupułów przestępcy wykorzystują dobre serca osób starszych i ich chęć niesienia pomocy bliskim. Sprawcy oszustw – jak zaznacza Komendant Wojewódzki - mogą także podawać się za funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej, informując np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy na zapłacenie mandatu lub popełnił przestępstwo albo wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie omijając długą i uciążliwą - dla sprawcy - drogę prowadzonego postępowania. Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje, że osoby starsze za “wymyśloną przysługę” są w stanie dużo zapłacić.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich diecezjan apeluję, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące. Proszę, by każdą taką informację sprawdzać z członkami rodziny, a przez telefon nie udzielać obcym żadnych informacji dotyczących swoich danych, danych kont bankowych czy danych osób bliskich. Apeluję także do bliskich osób starszych, do sąsiadów i przyjaciół – zadbajcie
o bezpieczeństwo seniorów.

W każdej sytuacji budzącej jakiekolwiek podejrzenia należy się kontaktować z Policją korzystając z bezpłatnego numeru 997 lub 112. Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał i zadbają o nasze bezpieczeństwo.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o modlitwie i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski