Peregrynacja obrazu św. Józefa w parafii 

św. Józefa Rzemieślnika

 

1 maja w uroczystość patrona nowosolską parafię pw. św. Józefa Rzemieślnika nawiedził peregrynujący obraz św. Józefa Kaliskiego. Eucharystii przewodniczył bp Łukasz Buzun OSPPE z Kalisza.

 

Czytaj więcej...

 

Pedagog rodziny

 

Wywiad z księdzem proboszczem Krzysztofem Koczem 

 

 

Kamil Krasowski: - Czego współcześni mężczyźni mogą nauczyć się od św. Józefa ?

Ks. Krzysztof Kocz: - Mężczyźni w Kościele, przynajmniej tak mi się wydaje, są tak trochę na uboczu, zaś inspirację religijną w większości rodzin przyjmują kobiety, matki. Trwająca w naszej diecezji peregrynacja skłania do tego, żebyśmy dostrzegli w św. Józefie takiego cichego pedagoga modlitwy. Odnosząc to do ojców czy małżonków chcemy ich uświadomić, że są oni takimi pedagogami modlitwy, a więc nie tylko tymi, którzy mówią, ale przede wszystkim mają pokazać swojej rodzinie jak należy się modlić, żeby przeżywać relację z Panem Bogiem. Drugi element, który wynika z postawy św. Józefa to praca. Postawa mężczyzn – ojców, mężów – w relacji do pracy jest szczególnym pedagogizowaniem dzieci, które wychowują, żeby pokazać im, że to co robią od tej najdrobniejszej czynności do tej największej powinno być zawsze robione rzetelnie i odpowiedzialnie, ponieważ z owoców naszej pracy korzystają inni. Trzeci element to wychowanie. Ojciec ma być przykładem troski o całościowe kształtowanie osobowości dziecka, co wynika ze zobowiązań chrztu św.

Czytaj więcej...

 

 

Odszedł do Pana ks. kan. Józef Adamczak

 


Zawiadamiamy, że w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli swoją ziemską pielgrzymkę zakończył sp. ks. kan. Józef Adamczak, rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.

Czytaj więcej...