Spis powszechny

 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-20 min. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się pod numerem infolinii  22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. Ich tożsamość z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię, na stronie spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych.

Jesteśmy uczniami Branżowej Szkoły I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Nowej Soli.

W ramach przygotowań do XVII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy muzyczne przedsięwzięcie pod tytułem „Mój idealny świat…”

 

Będąc osobami niepełnosprawnymi, obarczonymi bagażem trudnych osobistych przeżyć np. strata rodzica, brak akceptacji wśród rówieśników, choroba, porzucenie oraz obserwując ukradkiem szczęście innych i marząc o własnym, pragniemy opowiedzieć o sprawach najważniejszych …

 https://www.youtube.com/watch?v=LLekI6HEK3A

 

Dołączmy do bitwy o miłość i życie, w imieniu tych, którzy nie mogą obronić się sami …

Zapraszamy do obejrzenia

 

NIEDZIELA  BOZEGO MIŁOSIRDZIEA  GODZ 14,00 Msza św. a po niej spotkanie dla maturzystów i nie tylko. ZAPRASZAM jako statysta Przemek Szczotko, w roli głównej  JEZUS. W załączniku może coś dla Ciebie??? Zobacz.?? 

 

Czytaj więcej...

 

 

Niepokalane Poczęcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowej Soli zmierzyli się z tematem pro-life, w ramach przygotowań do XVII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” przygotowali pracę plastyczną na Tydzień Świętości Życia.

 

Czytaj więcej...

Teksty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

Codzienne obowiązki osoby podejmującej Duchową Adopcję (przez 9 miesięcy)

 

  Jedna tajemnica Różańca św.

  Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji (podana poniżej).

  Wypada dodać jeszcze jakieś dobre czyny, na przykład: częstą Spowiedź i Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., post nadobowiązkowy, walkę z nałogami, pomoc potrzebującym albo dodatkowe modlitwy.

 

Tekst przyrzeczenia
(na przykład w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci!

 

Wiedziony (Wiedziona) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam,

że od dnia... [dzisiejszego],

w uroczystość... [Zwiastowania Pańskiego],

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

jedna Tajemnica Różańca,

moje dowolne postanowienia,

inna modlitwa:

(Tu odmówimy Modlitwę codzienną).

 

Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością,

oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem (adoptowałam),

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,

aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.