I KOMUNIA ŚW. DZIECI

najnowsze informacje z dnia 30.04.2020


Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są nadal odwołane.

Za zgodą proboszcza i na wyraźną, umotywowaną dobrem duchowym dziecka prośbę rodziców oraz
przy ich udziale możliwe jest indywidualne przygotowanie i udzielanie dziecku sakramentu
pokuty i pojednania oraz I Komunii św.

Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu.

W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line.

Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc i może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny.

Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Nauki Katolickiej informacje o ilości dzieci przystępujących w
tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania.

Indywidualny program formacji powinien być opracowany przez proboszcza i katechetę dziecka musi zawierać treści
programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji.

Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci.

Powrót do grupowego sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

ZAPRASZAM ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 11:00, W NIEDZIELE 3 MAJA - SPOTKANIE BEZPOŚREDNIO PO MSZY ŚW.

Ks. Krzysztof Kocz Proboszcz

Pismo Sekretarza Generalnego KEP ws. rozporządzenia Rady Ministrów Kliknij

Pismo  ws. rozporządzenia Rady Ministrów Kliknij

 

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Kliknij

 

Światło nadziei dla świata Kliknij