Normy sanitarne


Aktualne przepisy 1 do 9 kwietnia br. wyznaczają następujące zasady:


A) Obowiązek zachowania limitu osób przebywających jednocześnie w kościele – 1 os./20 m
kw. – dotyczy wszystkich uczestników liturgii, oprócz osób sprawujących kult religijny.

 

 

B) Na zewnątrz kościoła nie obowiązuje limit uczestników liturgii, pod warunkiem że
przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust
i nosa. Wierni ci przyjmują Komunię na zewnątrz, o czym należy ich wcześniej
poinformować.


C) Obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m – dotyczy wszystkich
uczestników liturgii, również osób zamieszkujących razem.


D) Obowiązek zakrywania ust i nosa – dotyczy wszystkich z wyjątkiem m. in.:
1. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania,
2. dzieci do ukończenia 5. roku życia,