Sakrament małżeństwa:


Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:


- pełne świadectwa chrztu świętego (do ślubu) - nie starsze niż 3 miesiące,

- dowody osobiste,

- świadectwa z katechizacji - ostatniej klasy ponadpodstawowej + zaświadczenie,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

- przypomnienie daty I Komunii św.

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne jeśli narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny.