Sakrament chrztu świętego:

 

Aby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:


- akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o chrześcijańskim praktykowaniu wiary