Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski Dekretem z dnia 10 X 1990 r.

Działamy na terenie całej Polski w sposób zorganizowany, stały i trwały, podejmując określone zadania i działania, tak w Kościele (parafii), jak i w świecie (środowisku). KSM zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza tych, którzy należą do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich.

Cele i zadania KSM

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, które ma objąć całego człowieka, jego osobowość, tzn. sferę ducha, intelektu, charakteru, uczuć, itd..
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako organizacja katolicka ma za zadanie w specyficzny dla siebie sposób przemieniać ten świat, swoje środowisko życia duchem ewangelicznym - ma budować Królestwo Boże. Pociąga to za sobą konieczność wychodzenia do świata.

Cele i zadania KSM:

 • przemiana siebie i otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie,
 • szerzenie społecznej nauki Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie,
 • organizowanie życia młodzieżowego poprzez:
  - koncerty,
  - festyny, zabawy,
  - przedstawienia,
  - przeglądy,
  - wycieczki, itp.
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • nawiązywanie kontaktów z zagranicą.

 

 

Strony internetowe:

KSM Oficjalna Witryna Ogólnopolska

KSM Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

 

 

Spotkania KSM'u.

 

Odpowiedzialną za KSM w naszej parafii jest s. , a pomaga jej ksiądz Karol Aleksandrowicz.


Spotkania:

Piątek godz. 16.30 w salce przy ul. Matejki nr 10.


W czasie Wielkiego Postu w piątki o 19.00 w kościele prowadzona jest przez KSM młodzieżowa Droga Krzyżowa.