Przesłanie Johna Michaela Talbota

Życiorys Johna Michaela Talbota jest ciągiem duchowych poszukiwań artysty, rodzinnych porażek i wyborów, którym pozostał wierny. J.M. Talbot urodził się w rodzinie Metodystów 8 maja 1954 roku w Oklahoma City w USA.


Lekcje gry na gitarze rozpoczął w wieku 10 lat. Wraz z bratem, w wieku 15 lat stworzył zespół country-rockowy Mason Proffit. W wieku 17 lat ożenił się w Kościele Metodystycznym. Urodziła mu się córka. Sensu życia szukał w wierzeniach indiańskich, buddyzmie i chrześcijaństwie. Żywą chrześcijańską wiarę odnalazł w protestanckim ruchu Jesus Movement. Nagrał wówczas album Reborn (Odrodzony). W tym czasie rozpadło się jego pierwsze małżeństwo.


Zainspirowany lekturą życia św. Franciszka z Asyżu postanowił rozpocząć studia we franciszkańskim centrum w Indianapolis. Został katolikiem. Otrzymał chrzest warunkowy i w 1978 r. wstąpił do świeckiego zakonu franciszkanów. Zaczął wieść skromne życie pustelnika. Założył opartą na duchowości franciszkańskiej wspólnotę Braci i Sióstr Miłosierdzia w Arkansas w USA. Wspólnota skupia osoby świeckie - stanu wolnego jak i żyjące w rodzinach - oraz duchownych. Jej członkowie starają się żyć prostym życiem według Ewangelii i wskazań Kościoła katolickiego. Reguła wspólnoty odwołuje się do duchowości św. Franciszka z Asyżu.


W 1989 r. J.M. Talbot wziął katolicki ślub z Violą Pratką. Dwa lata później, w 1991 r. John i Viola zostali przyjęci na audiencji przez papieża Jana Pawła II. John i Viola kierują wspólnotą Braci i Sióstr Miłosierdzia od 20 lat. Wspólnota podlega biskupowi diecezji Little Rock i jest zarejestrowana w Kościele rzymskokatolickim zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego jako publiczne stowarzyszenie wiernych. W Polsce twórczość J.M. Talbota była najbardziej znana na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - wówczas masowo kopiowano kasety z jego pieśniami uwielbienia. Niestety w legalnej dystrybucji na polskim rynku nie jest dostępna ani jedna jego publikacja, zarówno muzyczna jak i książkowa.


Źródło http://www.jmtalbot.plCZĘŚĆ PIERWSZA
CZĘŚĆ DRUGA