Ojca Leona słów kilka... PobożnośćTym razem znowu temat dość kontrowersyjny: pobożność. Bardzo często zrównana jest z dewocją - czyli zjawiskiem postrzeganym jako negatywne. Czy jest między nimi jakaś różnica? Czy wszyscy katolicy są dewotami? Słowo dewocja oznacza nic innego, jak po prostu pobożność. Cóż więc powoduje tak negatywne postrzeganie osób pobożnych? Być może jest to rozbieżność między słowami i czynami płynącymi z dewocji, a postępowaniem. Jak nie dopuścić do tego, abyśmy się stali dewotami w złym tego słowa znaczeniu? Receptę, również w odniesieniu do wskazań św. Benedykta, podaje ojciec Leon. 


Zapraszamy na stronę www.tyniec.benedyktyni.pl