Ojca Leona słów kilka... Świątecznie

 

Na okoliczność Wielkanocy ojciec Leon kieruje do nas uśmiechnięte życzenia. Kilka słów pełnych ciepła, radości i pokoju. Ma się wrażenie, że w jego sercu Wielkanoc gości cały rok. Chrystus zmartwychwstaje dla każdego z nas. Jego słowa „ja jestem", które są echem słó Boga z gorejącego krzewu nie mają względu na osobę. Przyjmijcie te słowa, jak i szczere, dobre życzenia ojca Leona, przez niego wszystkich benedyktynów i całej redakcji ps-po.

 

Zapraszamy na stronę  www.tyniec.benedyktyni.pl