Ojca Leona słów kilka... Aborcja

  

Znów poruszamy delikatny i kontrowersyjny temat. Dzisiaj "Kilka słów" o aborcji.Kwestią niepodważalną jest, że życie jest racją istnienia bądź niestnienia. Jako katolicy, mamy obowiązek dbać o nie od samego momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wyjasnieniem zdecydowanego sprzeciwu katolików wobec aborcji jest wiara, że dusza zostaje wcielona w momencie poczęcia. Natomiast kwestią kluczową jest zaufanie Panu Bogu. W każdych okolicznościach. I wiara w to, że nawet z najgorszych wydarzeń Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro.


Zapraszamy na stronę www.tyniec.benedyktyni.pl