Zawiadamiamy, że w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli swoją ziemską pielgrzymkę zakończył sp. ks. kan. Józef Adamczak, rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.
 
Śp. ks. kan. Józef Adamczak urodził się 6 marca 1956 r. w Kargowej, w rodzinie Stanisława i Marii. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie w 1975 r. rozpoczął studia w wyższym seminarium duchownym w Paradyżu. 17 maja 1981 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Pracował jako wikariusz w Kożuchowie (1981-1983), Nowej Soli (par. św. Michała Arch., 1983-1988) i Gorzowie Wlkp. (par NMP Królowej Polski, 1988-1989). 25 sierpnia 1989 r. został proboszczem w Gądkowie Wielkim. Pełnił tę funkcję do 10 sierpnia 2004 r., kiedy powierzono mu urząd proboszcza w Przyborowie. 1 sierpnia 2013 r. ze względu na zły stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza. Zamieszkał wówczas jako rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, gdzie w miarę posiadanych sił pomagał w duszpasterstwie. W roku 1998 otrzymał godność kanonika R.M.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Józefa Adamczak odbędą się według następującego porządku:
 
Środa 27 czerwca 2018 r.
godz. 20.00 - msza św. dla duchowieństwa Dekanatu Nowa Sól w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
 
Czwartek 28 czerwca 2018 r.
godz. 9.00 - rozpoczęcie czuwania modlitewnego w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
godz. 11.00 - msza św. pogrzebowa
Po zakończeniu mszy św. uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz w Otyniu, gdzie zostaną odprawione dalsze obrzędy pogrzebowe.
 
Po pogrzebie Czcigodni Księża zaproszeni są na posiłek do restauracji "Korona" (ul. M. Konopnickiej).
 
Polecajmy zmarłego Kapłana Miłosierdziu Bożemu.
 
                                                                                                            ks. Andrzej Sapieha
                                                                                                            Notariusz Kurii