Pasterka 2014 roku w obiektywie

 

Mszy Świętej Pasterskiej przewodniczył i kazanie wygłosił nasz Ks. Proboszcz Prałat kanonik Józef Kocoł. W koncelebrze modlili się ks. Kanonik Józef Adamczak oraz Ks. kanonik dr Grzegorz Cyran. Świętą Liturgię uświetniła bardzo dobrze przygotowana Służba Ołtarza pod kierunkiem ks. wikariusza Michała Gławdela. W śpiewie pomogła nam Parafialna Schola pod opieką siostry organistki Magdaleny Idzik i Parafialna Orkiestra pod batutą pana Janusza Gabryelskiego. Nasza świątynia pomieściła licznie zebranych wiernych i gości.

Czytaj więcej...

 

 

Dekret określający warunki oraz miejsca

zyskania odpustu zupełnego

w Roku Życia Konsekrowanego

 

 

Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 23 listopada 2014 r., dotyczącego odpustu zupełnego z racji Roku Życia Konsekrowanego, wskazuję następujące świątynie w diecezji, w których przez cały okres trwania Roku Życia Konsekrowanego można uzyskać odpust zupełny:

 

Czytaj więcej...

 

 

Dzień modlitw w intencji

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

 

Niedziela 28 września 2014 r.

 

 

Niedziela 28 września 2014 r. będzie poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.

Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu.

Czytaj więcej...

 

 

XXVI Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli

Czytaj więcej...

 

 

WEZWANIE DO MODLITWY W INTENCJI SYNODU BISKUPÓW

 

Z woli Ojca Świętego Franciszka niedziela 28 września br. została ustanowiona Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5-19 października 2014 r. Przedmiotem obrad Synodu będą „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji".

Czytaj więcej...